675771
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
746
129
670915
2993
19575
675771

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-05 04:12

แนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจกรณีเกิดสถานการณ์โรคระบาด

Post on 06 มีนาคม 2563
by pathumthani
ฮิต: 53

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันและเตรียมความพร้อมของธุรกิจ เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถนำไปศึกษาและดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจของท่าน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อแนะนำเพื่อให้มีการดําเนินการป้องกัน ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีห้องสุขาที่สะอาด สบู่เหลวและอุปกรณ์ล้างมือ

2. จัดให้มีผ้าขนหนูของแต่ละคน หรือเครื่องเป่ามือให้แห้ง

3. จัดให้มีภาชนะจัดเก็บที่มีฝาปิดสำหรับทิ้งผ้าขนหนูที่ใช้แล้ว ผ้าเช็ดหน้า หรือเศษขยะ

4. กระตุ้นให้พนักงานล้างมือหลังการใช้ห้องสุขาและก่อนรับประทานอาหาร

5. จัดให้มีอุปกรณ์ที่สะอาดของแต่ละคน สำหรับรับประทานอาหารและดื่มน้ำ

6. กระตุ้นให้พนักงานใช้กระดาษทิชชู (Tissue) เมื่อมีน้ำมูกไหลออกมาจากระบบทางเดินหายใจ หลังการใช้ให้ทิ้งกระดาษทิชชูทันทีในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด

7. ห้ามไม่ให้มีการถ่มน้ำลายในสถานที่ทำงาน

8. จงแน่ใจว่า มีการทำความสะอาดสถานที่ทำงานและห้องสุขาทุกวัน และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว (Bleach) เจือจางที่ใช้ในครัวเรือน

9. จงแน่ใจว่า พนักงานทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการทำความสะอาด และได้รับถุงมือยาง พร้อมอุปกรณ์การทำความสะอาดที่เพียงพอ เพื่อป้องกันพวกเขาจากการได้รับอันตรายและป้องกันพนักงานจากการปนเปื้อน

10. จงมั่นใจว่า มีอากาศบริสุทธิ์ไหลเวียนสม่ำเสมอ หรือหากสถานที่ทำงานมีระบบระบายอากาศ การดูแลรักษาที่เพียงพอ มีระบบการกรองและการทำความสะอาดจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ที่ลอยอยู่ในอากาศ

11. จงมั่นใจว่า พนักงานหรือผู้มาเยี่ยม (Visitors) ที่มีอาการป่วยรุนแรงหรือมีไข้ จะเข้ามาในสถานที่ทำงานไม่ได้

12. กระตุ้นให้พนักงานที่ป่วย มีใช้เรื้อรัง และมีอาการของไข้หวัดใหญ่ ไปพบแพทย์ก่อนเข้ามาทำงาน

13. ป้องกันการติดต่อที่ใกล้ชิดหรือการสัมผัสทางกายในสถานที่ทำงาน เช่น การจับมือทักทาย หรือจูบทักทายกัน

14. หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มในทุกรูปแบบ ควรใช้การประชุมทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตแทนการประชุมที่พบหน้ากัน (Face to face meeting)

15. จัดเตรียมบริเวณที่แยกออกไป ไว้ในสถานที่ทำงานให้เหมาะสม เพื่อประเมินและดูแลผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ จัดเตรียมที่เก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เพื่อให้ใช้กับผู้ที่สงสัยว่าป่วยเข้ามาในสถานที่ทำงาน

 ดาวน์โหลด   การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่

 ดาวน์โหลด   การคุ้มครองพนักงานและธุรกิจของท่านจากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่