254353
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
1692
13163
225370
50299
54006
254353

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-25 01:41

แรงงานต่างด้าวทำ CI ต้องขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่

Post on 11 กรกฎาคม 2560
by pathumthani
ฮิต: 224

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คนต่างด้าวที่จะตรวจสัญชาติเพื่อรับหนังสือสำคัญประจำตัว (CI) จากประเทศต้นทาง หากเป็นแรงงานพม่าและมีบัตรชมพูซึ่งยังไม่หมดอายุให้ไปขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางไปศูนย์ตรวจสัญชาติ ซึ่งมีอยู่ 6 ศูนย์ 5 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.สมุทรสาคร ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง และ สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน อ.เมือง 2.จ.สมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 3.จ.เชียงราย เลขที่ 889/6 และ 889/7 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4.จ.ตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 5.จ.ระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ำ อ.เมือง ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและลาวที่ถือบัตรชมพูที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ได้ โดยต้องขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางกลับประเทศด้วยเช่นกัน จากนั้น เมื่อกลับเข้ามาต้องขอวีซ่าและขออนุญาตทำงานในประเทศไทยต่อไป

นายวรานนท์กล่าวต่อไปว่า สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และพม่า ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือมีแต่หมดอายุแล้วให้นายจ้างรับคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดกำหนดจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยคนต่างด้าวจะได้รับหนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติในประเทศไทย กรณีเป็นแรงงานพม่า หรือในประเทศต้นทางสำหรับแรงงานลาวและกัมพูชา เนื่องจากประเทศต้นทางยังไม่เข้ามาตรวจสัญชาติในประเทศไทย เมื่อแรงงานได้รับเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้แล้วให้มาขอรับวีซ่า และขออนุญาตทำงานที่ประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ โทร.1694