254358
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
139
1692
13168
225370
50304
54006
254358

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-25 01:42

เปิดศูนย์ความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม เซฟตี้ไทยแลนด์

Post on 25 กรกฎาคม 2560
by pathumthani
ฮิต: 180

หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน คือเรื่องเซฟตี้ไทยแลนด์ หรือความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นสิ่งสำคัญที่อาจถูกมองข้ามไป หรือไม่ได้รับการปฎิบัติอย่างถูกต้อง การทำงานต้องสอดคล้องกันและปฎิบัติตามกฎหมาย จะทำให้เป็นตัวชี้วัดเรื่องของการลดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถาวร

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุเมธ มโหสถ เจ้าอาวาสวัดนครหลวง หลวงพ่อสุรินทร์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ พร้อมคณะทำงาน ได้เปิดศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และสระบุรี โดยมีภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคกลางตอนบน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 1 ว่า ศูนย์แห่งนี้เปิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาลในเรื่องความปลอดภัยของประเทศไทย และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน เรื่องเซฟตี้ ไทยแลนด์ เราจะรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ทั่วประเทศ สำหรับศูนย์นี้จะรับผิดชอบภาคกลาง และจะดูแลในเรื่องความปลอดภัย ของผู้ใช้แรงงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรม โรงงานทั่วไปรวมถึงผู้ใช้แรงงานปกติ

ศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานวิชาการให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง การปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการต่างๆ การทำงานในเชิงของการควบคุม จะร่วมมือกับสำนักงานส่วนกลางคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ ในการตรวจสอบการปฎิบัติของสถานประกอบการ พบว่า ผิดพลาดบกพร่องก็จะให้คำแนะนำ แต่ถ้าฝ่าฝืนคงต้องดำเนินคดี เป็นกรณีไป ตัวเลขการประสบอันตรายลดลงเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา หากต้องการรับบริการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่วนกลางคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานที่มีทุกภาคทั่วประเทศ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 นอกจากจะกำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฎิบัติตามกฏหมายแล้ว ยังสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นตามแผนงานที่วางไว้ โดยสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถติดต่อ รับบริการได้ที่ สำนักงานส่วนกลางคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และทั่วทุกภมิภาคทั่วประเทศ