254469
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
250
1692
13279
225370
50415
54006
254469

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-25 02:59

กม.ให้ “หญิงท้อง” เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมชั่วคราว หากงานมีผลต่อลูกในครรภ์

Post on 08 สิงหาคม 2560
by pathumthani
ฮิต: 115

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้กำหนดสิทธิให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์และมีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ มีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และนายจ้างจะต้องพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นด้วย สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0-224-5717, 0-2246-6389 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1546