254546
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
327
1692
13356
225370
50492
54006
254546

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-25 03:16

กสร.เผยผลเลือกนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

Post on 08 กันยายน 2560
by pathumthani
ฮิต: 77

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย กรรมการ 20 คน ได้แก่ กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายละ 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เนื่องจากกรรมการชุดปัจจุบันได้หมดวาระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 กสร. ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นคณะกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ซึ่งผลการเลือกตั้งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 

1.นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 

2.นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ 

3.นายดำรง พรพัฒนนางกูร 

4.นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ

5.นายธนิต โสรัตน์

กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 

1.นายณรงค์ บุญเจริญ 

2.นายสมาน นะราวงษ์ 

3.นายสงคราม หาญต๊ะ 

4.นายประทีป หมอนทอง

5.นายเสมอ  จันทร์เจริญ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน เช่น พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายด้านแรงงาน เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน เป็นต้น