254463
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
244
1692
13273
225370
50409
54006
254463

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-25 02:58

ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคจากการทำงาน

Post on 17 มิถุนายน 2560
by pathumthani
ฮิต: 116

หากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคที่เกิดจากงานที่คุณทำลองคิดทบทวน เกี่ยวกับอาการหรือโรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อดูความเป็นไปได้ว่ามีสาเหตุมาจากการทำงานหรือไม่

- โรคหรืออาการที่คุณเป็นอยู่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไร?

- ก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วยนี้ คุณมีการเปลี่ยนงาน ย้ายงาน หรือมีการใช้สารเคมีชนิดใหม่ไม่?

- อาการของคุณเพิ่มมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่ทำงานใช่ไหม?

- ในวันหยุดคุณรู้สึกดีขึ้นใช่ไหม?

- มีเพื่อนร่วมงานที่มีอาการเหมือนคุณใช่ไหม?

ถ้ามีตอบว่า "ใช่" ในข้อข้างต้น แสดงว่าคำตอบของคุณเริ่มสอดคล้องกับการเกิดโรคจากการทำงาน ต่อไปลองตอบคำถามข้อถัดไปเพื่อประเมินว่าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงานหรือไม่

"หากปัญหาสุขภาพของคุณยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์หรือพยาบาลในสถานประกอบการของคุณ ถ้าไม่มีควรไปพบแพทย์อาชีวเวศศาสตร์และเล่าอาการให้แพทย์ฟัง"

- คุณเป็นคนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานใช่หรือไม่?

- คุณล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ โดยไม่มีสารเคมีหรือฝุ่นที่ติดมาจากการทำงาน ใช่หรือไม่?

- คุณมีการป้องกันสุขภาพอนามัยของคุณ และเพื่อนร่วมงานใช่หรือไม่?

- คุณเคยอ่านข้อมูลเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานของคุณหรือไม่?

- คุณนำชุดป้องกันสิ่งสกปรกที่สวมใส่ขณะทำงานกลับไปบ้านด้วย ใช่หรือไม่?

- ระหว่างการทำงาน คุณปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ใช่หรือไม่?

- คุณใช้ท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ไม่ฝืนธรรมชาติ ใช่หรือไม่?

- คุณใช้วิธีการยกที่ปลอดภัย ใช่หรือไม่?

- คุณทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานของคุณ ใช่หรือไม่?

- คุณไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน ใช่หรือไม่?

- คุณใช้วิธีการทำงานที่ปลอดภัย ใช่หรือไม่? 

- คุณสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตา หน้ากากกันสารเคมี ที่อุดหู อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช่หรือไม่?

ถ้าคุณตอบว่า "ไม่" ในข้อข้างต้นแสดงว่าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงาน

"หัวหน้างานของคุณมีส่วนรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ ดังนั้น คุณควรพูดคุยปรึกษากับหัวหน้างานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมกันควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าว"

สิ่งที่คุณต้องบอกแพทย์ คือ

- คุณมีอาการอย่างไร

- ลักษณะงานที่คุณทำเป็นอย่างไร

- คุณจับต้องหรือมีโอกาสได้รับสารเคมีหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง

- โรคประจำตัวของคุณ หรือพื้นฐานปัญหาด้านสุขภาพของคุณที่อาจเกี่ยวข้อง แพทย์จะทำการตรวจสุขภาพให้คุณและอาจทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยและหาสาเหตุของโรค

- ญาติพี่น้องในบ้าน ทำงานอะไรกันบ้าง

- อาการต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไร

- สารเคมีที่คุณใช้ หรือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยมีอะไรบ้าง

- วิธีการทำงานหรือกระบวนการทำงานของคุณเป็นอย่างไร

- งานนอกเวลาหรืองานอดิเรกของคุณ มีอะไรบ้าง งานนั้นมีโอกาสทำให้เกิดโรคได้หรือไม่

- พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของคุณ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา รับประทานอาหารในที่ทำงาน เป็นต้น

"เมื่อสงสัยว่าเริ่มเจ็บป่วยจากการทำงานควรสังเกตและปฏิบัติตามข้างต้น การช่วยกันตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานขะช่วยให้มีการป้องกันและควบคุมปัญหาที่ดีเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณและเพื่อนร่วมงานเพราะการวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานซึ่งมีหลายโรคมิใช่เรื่องง่ายๆ ดังนั้น การเฝ้าระวังสุขภาพตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถานประกอบการของคุณปลอดภัยและน่าทำงาน"

ข้อมูลที่คุณเล่าให้แพทย์ฟังเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ และหากอาการของคุณสัมพันธ์กับโรคที่แพทย์สงสัยว่าเกิดจากการทำงาน จะต้องมีการสืบสวนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของคุณ และการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นโรคเกิดจากการทำงานจริงต่อไป

..............................................................................

 

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน