362178
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
461
362
2402
348242
36542
57435
362178

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-25 14:25

การใช้ การเลือก และการดูแลรักษาอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ

Post on 17 มิถุนายน 2560
by pathumthani
ฮิต: 106

การพัฒนาทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตและรูปแบบวิธีการทำงาน รวมถึงแนวโน้มการนำสารเคมีมาใช้มากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือความเสี่ยงในการสัมผัสหรือได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสารเคมี ซึ่งมีการฟุ้งกระจายของสารเคมี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอนู ฝุ่น ก๊าซ หรือไอระเหยในบรรยากาศการทำงาน ดังนั้นการมีมาตรการป้องกัน โดยการจัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

แนวทางหนึ่งในการสร้างเสริมสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว คือ การพัฉนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสม  โดยจะแยกเป็น

 

 อันตรายจากการทำงานกับสารเคมี และการควบคุมป้องกัน

 การใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ

 การเลือก การใช้ และข้อจำกัดของอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ

 โครงการปกป้องระบบหายใจ

 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจสำหรับสารเคมีชนิดต่าง ๆ

 

------------------------------------

กองความปลอดภัยแรงงาน