362174
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
362
2398
348242
36538
57435
362174

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-25 14:24

ปัญหาสุขภาพจิตในงานอุตสาหกรรม

Post on 17 มิถุนายน 2560
by pathumthani
ฮิต: 227

การที่คนในชนบทเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง มาสู่การดำเนินชีวิตภายใต้ระเบียบและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงงาน การที่ต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดโดยนายจ้างและต้องจากญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม การทำงานที่แปลกไปจากเดิมตลอดจนการที่ต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรกล และสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ แปลกไป จากของตนทำให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมการทำงานใหม่ ซึ่งถ้าหากไม่สามารถปรับตัวได้ดีพอ ก็อาจเกิดความเครียดทางจิตใจซึ่งเป็นสาเหตุของความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจได้ (กองอาชีวอนามัย 2532 : 17 )

 

ความผิดปกติทางร่างกาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียดทางจิตใจ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน แผลในกระเพาะอาหาร เบื่ออาหาร เป็นต้น

ความผิดปกติทางจิตใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียดทางจิตใจ ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด ติดบุหรี่ ฆ่าตัวตาย เป็นต้น

สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ก็คือ จะต้องค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดทางจิตใจ และลงมือระงับสาเหตุนั้นเสียทันที ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ (กองอาชีวอนามัย 2532 :17)

 

................................

กองความปลอดภัยแรงงาน