254461
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
242
1692
13271
225370
50407
54006
254461

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-25 02:57

ท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจากการทำงานหรือไม่

Post on 17 มิถุนายน 2560
by pathumthani
ฮิต: 120

มะเร็ง เป็นสาเหตุการตายของคนไทยสูงเป็นอันดับสามรองจากโรคหัวใจและอุบัติเหตุ อัตราการตายจากโรคมะเร็งมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการได้รับสารก่อมะเร็งจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต การทำงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคนงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการที่สัมผัสกับสารก่อมะเร็งในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การทำงานเกี่ยวข้องกับฝุ่นไม้ น้ำมันแร่ แอสเบสตอส เป็นต้น ทำให้เกิดมะเร็งตามอวัยวะต่างๆ ได้ ส่วนงานเกี่ยวข้องกับฝุ่นแอสเบสตอล นอกจากจะทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ หรือแอสเบสโตสิสแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดมะเร็งปอดตามมาภายหลังได้ ขณะนี้สถิติการเกิดโรคมะเร็งจากการทำงานยังไม่ปรากฎเด่นชัด เนื่องจากการพัฒนาการก่อโรคใช้เวลานานนับสิบปี ขาดการบันทึกและสอบประวัติการทำงานของผู้ป่วยและการได้รับสารก่อมะเร็งหลายชนิดพร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยว่ามะเร็งที่เกิดขึ้นว่ามีผลมาจากการทำงานหรือไม่

มะเร็งจากการทำงานเกิดขึ้นได้อย่างไร

การได้รับสารเคมีจากการทำงานบางชนิดเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นเหตุให้เซลล์มีการแบ่งตัวมากผิดปกติเกิดการเจริญเติบโตของเซลล์จนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายแรงหรือมะเร็ง เนื้องอกนี้จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับสารเคมีครั้งแรกแล้วหลายปี ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เรียกว่า ระยะฟักตัว อาจจะใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ 4-40 ปี อวัยวะที่เป็นมะเร็งจะแตกต่างกันไป และอาจไม่เกิดในบริเวณที่สัมผัสก็ได้

 

การควบคุมป้องกัน

ควรมีมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งจากการทำงาน ดังนี้

1. การควบคุมทางวิศวกรรม เพื่อลดความสัมผัสสารก่อมะเร็ง เช่น การผลิตในระบบปิด

2. ใช้ระบบเปียก เช่น ในกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับแอสเบสตอสหรือสารก่อมะเร็งตัวอื่นๆ ที่มีฝุ่นกระจายควรพ่นน้ำให้เปียก เพื่อป้องกันฝุ่นแอสเบสตอสฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณฝุ่นลงได้มาก

3. กำจัดสารที่เป็นอันตรายออกไปจากกระบวนการผลิตหรือทดแทนโดยการใช้สารอื่นที่มีอันตรายน้อยกว่า

4. ใช้ระยะห่างหรือสิ่งปิดกั้นระหว่างสารที่ใช้กับตัวคนงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่จะไปถึงตัวคน

5. การแยกส่วน แยกสารก่อมะเร็งให้อยู่ในบริเวณเฉพาะไม่ปะปนกับส่วนอื่น และใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคน

6. การระบายอากาศ จัดให้มีการถ่ายเทอากาศแบบทั่วๆ ไป และแบบเฉพาะที่เพื่อกำจัดหรือลดความเข้มข้นของมลภาวะทางอากาศ

7. การป้องกันคนงาน จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่คนงานเพื่อป้องกันร่างกายสัมผัสกับสารเคมี

8. การตรวจร่างกาย ให้ความสำคัญกับกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง การตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานเป็นประจำทุกปีช่วยในการค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก ซึ่งมีผลดีต่อการรักษา และชลอความรุนแรงของโรค

 

................................

กองความปลอดภัยแรงงาน