นายสมพจน์  กวางแก้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

 

032828
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
232
228
2263
27291
8753
6002
32828

Your IP: 192.168.2.69
2017-09-24 17:40

โครงสร้างองค์กร

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 1025

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี


นายสมพจน์  กวางแก้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี


งานบริหารทั่วไป


นางเยาวมาลย์ ชื่นแย้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


นางกัญญา  สุขสำราญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 


นางสาวอุไรลักษณ์  ก่ำเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางขวัญชนก  โตยิ่ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวภัทราภรณ์  ปูนเต้า
พนักงานธุรการ

นายสันติ  ภักดีกลาง
พนักงานขับรถยนต์ 

นายอนันต์  ฝังแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ 

นายสมศักดิ์  แก้วมุข
พนักงานขับรถยนต์ 

นางสาวจันทร์ติ๊บ อินพิรุด
พนักงานทำความสะอาด 

     

 


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ 1 ( อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว ) 

นางสุภาภรณ์ นิ่มแย้ม
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายชุมพล ไพโรจน์สมบัติ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายนิคม ทับทิมธงไชย
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ กุลภา
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ

นางสาวโสภิตา พงษ์เพียร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

   

 

 

 

 


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ 2 ( อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ )

นางครองบุญ กองแสง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางเบ็ญจมาศ พุ่มช้าง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายพิพรจ มาตะรักษ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวสินีมาศ บุญทา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายอภิชัย ศรีปาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

     

 


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ 3 ( อ.คลองหลวง ) 

นายไกรสร  ลาภตระการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวอุษา  ทองทา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาววัชรี  เสมคำ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายสุวิทย์  กุลวงค์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายเดชา  หอมตา
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาวนิภาพร  พงษ์เพียร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

   

 

 


งานวิชาการและงานนิติการ
 

นางจิราพร  ตีวกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายสุกิจ  คำเมืองไหว
นิติกรชำนาญการ

นางลัดดาวรรณ์  สุขสุลาภ
นักวิชาการแรงงาน

นายสงกรานต์  เกิดดี
ล่ามเพื่อการสื่อสาร